за Христос

Който не е против нас, той е на наша страна
(Лука 9:49-50)

Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му забранихме, защото не ни следваше.

Слушай Марк 9:38
Марк 9:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 9:38

При Исус идва ученикът Йоан, когото Той много обича, и Му казва, че са видели един човек, който изгонвал бесове в Негово име. Учениците са забранили на човека да прави това, защото не е признал, че е един от тях. Мъжът нито проповядвал лъжливо учение, нито живеел в грях. Той просто не се присъединил към учениците. Заградиха се с кръг и ме оставиха отвън:

„Бунтовник, еретик, смешник!“ -ми викаха отвътре.

Но лЬбовта и аз успяхме да ги надхитрим:

заградихме се с кръг отвън и те останаха вътре.

Други преводи на Марк 9:38:

Тогава Йоан му каза: Учителю, видяхме един човек, който използваше името ти, за да прогонва демони от хората, но понеже не е един от нас, ние му забранихме.
/Съвременен превод 2004/
Тогава Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва демони в Твое Име и му забранихме, защото не ни следва.
/Верен 2002/
Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва зли духове в Твое име; и му забранихме, защото не ни следваше.
/Библейско общество 2000/
Иоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следваше нас.
/Протестантски 1940/
Тогава Иоан Му отговори и рече: Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас; и му запретихме, защото не ходи след нас.
/Православен/
Отговори му Иоан и казваше: Учителю, видехме некого си, който ни не следва, че изпъждаше бесове в твоето име; и забранихме му, защото не следва нас.
/Цариградски/
And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.
/KJV/