за Христос

Наставление за смирение
(Мат. 18:1-5; Лука 9:46-48)

И дойдоха в Капернаум; и когато Исус влезе в къщата, ги попита: Какво разисквахте по пътя?

Слушай Марк 9:33
Марк 9:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 9:33

Когато стигат до къщата в Капернаум, Исус пита учениците Си за какво са спорели по пътя. Те се срамуваш да признаят, че са се карали за това, кой от тях ще бъде най-великият. Вероятно събитието с преображението на Исус е съживило надеждите на учениците за скорошното установяване на царството и те вече се гласят да заемат почетни места в него. Сърцето ни може да се скъса от мъка, когато си помислим, че в същото време, когато Исус говори за неизбежната Си смърт, учениците Му се занимават с препирни за това, кой от тях е повече или по-малко достоен. Най-лошото на човешкото сърце е, че то е измамливо и отчайващо суетно, както казва Еремия.

Други преводи на Марк 9:33: