за Христос

А онези, които ядоха, бяха около четири хиляди души; и ги разпусна.

Слушай Марк 8:9
Марк 8:9

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 8:9

Това чудо прилича на чудото с нахранването на петте хиляди, но между двете има и някои разлики, които са описани в следната таблица:

Нахранването на четирите хиляди

Нахранването на петте хиляди

1. Хората са евреи (вж. Йоан. 6:14,15).

2. Те са били заедно в продължение на един ден (6:35).

3. Исус използва пет хляба и две риби ( Матей 14:17).

4. Нахранени са пет хиляди мъже освен жените и децата ( Матей 14:21).

5. Останалата храна се събира >в дванадесет коша ( Матей 14:20).

И така, колкото е по-малко първоначалното количество, което използва Исус, толкова е по-голямо количеството, което се получава, и излишъкът, който остава. В седма глава ние видяхме как Господ нахрани една езичница с трохите, които падат от масата, приготвена за евреите. Тук ние виждаме как Той дава изобилна храна на хиляди езичници. Ердмън коментира тези събития по следния начин:

1. Хората вероятно са неевреи (тъй като живеят, в Декапол).

2. Те са били с Него в продължение на три дни (8:2).

3. Исус използва седем хляба

и няколко малки риби (8:5, 7).

4. Нахранени са четири хиляди мъже освен жените и децата ( Матей 15:38).

5. Останалата храна се събира в седем плетени кошници (8:8).

„С първото чудо Исус дава да се разбере, че от масата на hgeume могат да паднат трохи хляб, с които да нахрани гладните езичници. Тук Той показва, че след като бъде отхвърлен от Своя народ, ще даде живота Си за целия свят и ще стане живият хляб, с който ще бъдат нахранени всички народи.“

Има опасност някои хора да сметнат случаите като този с нахранването на четирите хиляди за повторения без особено значение. Нашето изучаване на Библията трябва да се основава на убеждението, че всяка дума от Свещеното Писание е изпълнена с духовна истина и че това е така дори и тогава, когато нашето ограничено човешко съзнание не ни позволява да я докажем.

Други преводи на Марк 8:9: