за Христос

Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси.

Слушай Марк 8:35
Марк 8:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 8:35

Пред нас винаги ще стои изкушението да спасим живота си така, както ние си го представяме - да живеем уютно, да имаме „осигурено“ бъдеще, сами да избираме възможностите си така, че нашето собствено „аз“ да бъде центъра на всичко. Исус обаче ни казва, че това е най-сигурният начин да изгубим живота си. Той ни призовава да отдадем живота си на Него и на евангелието, като Му се посветим с целия си дух, с цялата си душа и с цялото си тяло. Той ни казва, че ние трябва да сме готови да изразходваме всичко и сами да бъдем изразходвани в това свято служение и, ако е необходимо, да дадем u живота си за евангелизирането на света. Това означава да изгубим живота си заради Него, но то е и най-сигурният начин да го спасим.

Други преводи на Марк 8:35:

Който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради мен и заради Благата вест, ще го спаси.
/Съвременен превод 2004/
Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота си заради Мен и заради благовестието, ще го спаси.
/Верен 2002/
Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси.
/Библейско общество 2000/
Защото който иска да спаси живота {Или душата; така и до края на главата.}* си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси.
/Протестантски 1940/
Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.
/Православен/
Защото, който иска да упази живота си ще го изгуби; и който изгуби животът си заради мене и за евангелието, той ще го упази.
/Цариградски/
For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it.
/KJV/