за Христос

Петър изповядва вярата в Исус Христос
(Мат. 16:13-20; Лука 9:18-21)

И Исус излезе с учениците Си по селата на Цезарея Филипова; и по пътя попита учениците Си: Какво казват хората: Кой съм Аз?

Слушай Марк 8:27-
Марк 8:27-

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 8:27-

Исус и учениците Му тръгват да търсят уединение далеч на север. На път за Кесария филипова Той започва разговор с тях, като ги пита какво мислят хората за Него. Като цяло хората Го признават за велик човек - за равен на Йоаи Кръстител, Илия или някой от другите пророци. Но човешката почит не е никаква чест за Исус. Ако не е Бог, то тогава или е шарлатанин, или луд, или легендарен герой. Друга възможност няма.

Други преводи на Марк 8:27-:

Исус и учениците му тръгнаха към селата около Кесария Филипова и по пътя Исус ги попита: Кой съм аз според хората?
/Съвременен превод 2004/
И Иисус излезе с учениците Си по селата на Кесария Филипова. И по пътя попита учениците Си, като им каза: Какво казват хората, кой съм Аз?
/Верен 2002/
И Исус излезе с учениците Си по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита учениците Си: Какво казват хората: Кой съм Аз?
/Библейско общество 2000/
И излезе Исус с учениците Си по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита учениците Си, като им каза: Според както казват хората: Кой съм Аз?
/Протестантски 1940/
И излезе Иисус с учениците Си по селата на Кесария Филипова. По пътя питаше учениците Си и им казваше: за кого Ме мислят човеците?
/Православен/
И излезе Исус и учениците му по селата на Кесаря Филипова, и из пътя питаше учениците си, и казваше им: Кого ме казват человеците, че съм.
/Цариградски/
And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?
/KJV/