за Христос

А Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?

Слушай Марк 8:23
Марк 8:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 8:23

Това чудо, което е записано само в Марко, поражда няколко интересни въпроса. Най-напред, защо Исус завежда човека извън града, преди да го изцели? Защо не го изцелява само като докосне очите му? Защо използва такова необичайно средство като слюнката? Защо човекът не получава веднага идеално зрение? (Това е единственият случай в Евангелията, когато изцелението става на етапи.) И накрая, защо Исус забранява на човека да говори за чудото в града? Нашият Господ е суверенен и не е длъжен да ни дава отчет за Своите постъпки. Зад всяко Негово действие има сериозна причина, която ние може и да не виждаме. Всеки отделен случай на изцеление е различен от останалите, както и спечелването на всеки отделен човек за вярата. Някои хора получават забележително духовно проникновение Веднага, след като повярват. Други в началото виждат неясно, но по-късно постигат пълна увереност в спасението.

Други преводи на Марк 8:23:

Той хвана слепия за ръка, изведе го от селото и като плюна на очите му, положи ръце върху него и го попита: Виждаш ли нещо?
/Съвременен превод 2004/
А Той хвана слепия за ръка и го изведе вън от селото; и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
/Верен 2002/
И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
/Библейско общество 2000/
И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
/Протестантски 1940/
Като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и, като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: вижда ли нещо?
/Православен/
И хвана слепия за ръка, та го изведе вън от селото, и, като плюна на очите му, възложи на него ръце, и питаше го, види ли нещо.
/Цариградски/
And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.
/KJV/