за Христос

И Той им заръча: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод.

Слушай Марк 8:15
Марк 8:15

Препратки:

Други преводи на Марк 8:15: