за Христос

И им каза: Хубаво! Вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание!

Слушай Марк 7:9
Марк 7:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:9

Тук Исус дава пример за обезсилването на Божия закон чрез прилагането на едно от тези предания. В една от десетте Божи заповеди се казва, че децата трябва да почитат родителите си (което включва и грижите за тях във време на нужда). Всеки, който злослови майка си или баща си, се наказва със смърт.

Други преводи на Марк 7:9: