за Христос

Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, измивания на стомни и чаши; и правите много други неща.

Слушай Марк 7:8
Марк 7:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:8

Исус много бързо разкрива двуличието на тяхното поведение. Те са точно такива, каквито са описани от Исая. На думи показват голяма преданост към Господа, но душите им са пълни с поквара. Преструват се, че почитат Бог, като изпълняват един куп ритуали, но на практика отхвърлят библейските повеления, замествайки ги със свои собствени измислени правила. Вместо да признаят Божието Словокато единствено и най-авторитетно ръководство за решаване проблемите на вярата и морала, те се опитват да заобиколят или погрешно да обяснят ясно определените от закона изисквания на Библията чрез своите собствени предания.

Други преводи на Марк 7:8:

Вие отхвърлихте Божиите заповеди и спазвате традиции, измислени от хората.
/Съвременен превод 2004/
Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание: (миенето на стомни и на чаши; и правите много други неща).
/Верен 2002/
Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание [измивания на стомни и чаши; и правите много други неща].
/Библейско общество 2000/
Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, [измивания на шулци и на чаши; и много други неща правите].
/Протестантски 1940/
Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се о преданието човеческо, миете шулци, чаши и вършите много други подобни неща.
/Православен/
Защото оставихте заповедта Божия, и държите преданието человеческо,- измивания на шулци и на чаши; и други подобни много таквизи правите.
/Цариградски/
For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.
/KJV/