за Христос

Обаче напразно Ме почитат,
като преподават за поучение човешки заповеди.

Слушай Марк 7:7
Марк 7:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:7

Исус много бързо разкрива двуличието на тяхното поведение. Те са точно такива, каквито са описани от Исая. На думи показват голяма преданост към Господа, но душите им са пълни с поквара. Преструват се, че почитат Бог, като изпълняват един куп ритуали, но на практика отхвърлят библейските повеления, замествайки ги със свои собствени измислени правила. Вместо да признаят Божието Словокато единствено и най-авторитетно ръководство за решаване проблемите на вярата и морала, те се опитват да заобиколят или погрешно да обяснят ясно определените от закона изисквания на Библията чрез своите собствени предания.

Други преводи на Марк 7:7: