за Христос

А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано:
Този народ Ме почита с устните си,
но сърцето им стои далеч от Мен.

Слушай Марк 7:6
Марк 7:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:6

Исус много бързо разкрива двуличието на тяхното поведение. Те са точно такива, каквито са описани от Исая. На думи показват голяма преданост към Господа, но душите им са пълни с поквара. Преструват се, че почитат Бог, като изпълняват един куп ритуали, но на практика отхвърлят библейските повеления, замествайки ги със свои собствени измислени правила. Вместо да признаят Божието Словокато единствено и най-авторитетно ръководство за решаване проблемите на вярата и морала, те се опитват да заобиколят или погрешно да обяснят ясно определените от закона изисквания на Библията чрез своите собствени предания.

Други преводи на Марк 7:6:

Исус им отговори: Вие сте лицемери! Прав е бил Исая, когато е пророкувал за вас:
Тези хора ме почитат само на думи,
но в сърцата им няма място за мен.
/Съвременен превод 2004/
А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано: "Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен.
/Верен 2002/
А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано:
"Този народ Ме почита с устните си,
но сърцето им се намира далеч от Мен.
/Библейско общество 2000/
А той им рече: Добре е пророкувал Исаия за вас лицемерите, както е писано:
"Тези люде Ме почитат с устните си,
Но сърцето им отстои далеч от Мене.
/Протестантски 1940/
Той им отговори и рече: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерците, както е писано: "тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;
/Православен/
А той отвеща и рече им: Добре е пророкувал Исая за вас лицемерите; както е писано: "Този народ с устните си почита ме, а сърцето им далеч отстои от мене.
/Цариградски/
He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.
/KJV/