за Христос

И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце?

Слушай Марк 7:5
Марк 7:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:5

Исус много бързо разкрива двуличието на тяхното поведение. Те са точно такива, каквито са описани от Исая. На думи показват голяма преданост към Господа, но душите им са пълни с поквара. Преструват се, че почитат Бог, като изпълняват един куп ритуали, но на практика отхвърлят библейските повеления, замествайки ги със свои собствени измислени правила. Вместо да признаят Божието Словокато единствено и най-авторитетно ръководство за решаване проблемите на вярата и морала, те се опитват да заобиколят или погрешно да обяснят ясно определените от закона изисквания на Библията чрез своите собствени предания.

Други преводи на Марк 7:5:

Затова фарисеите и законоучителите попитаха Исус: Защо твоите ученици не спазват традицията, оставена от предците ни, и ядат с неизмити ръце?
/Съвременен превод 2004/
И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце?
/Верен 2002/
И така, фарисеите и книжниците Го запитаха: Защо Твоите ученици не вървят по преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце?
/Библейско общество 2000/
И тъй, фарисеите и книжниците Го запитват: Защо не вървят Твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце?
/Протестантски 1940/
След това фарисеите и книжниците Го запитват: защо учениците Ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб?
/Православен/
После питат го Фарисеите и книжниците: Защо твоите ученици не ходят по преданието на старите, но с немити ръце ядат хлеб?
/Цариградски/
Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?
/KJV/