за Христос

и когато се връщат от пазар, не ядат, преди да са се очистили. Има и много други неща, които са приели да спазват - измивания на чаши, глинени и медни съдове и легла.)

Слушай Марк 7:4
Марк 7:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:4

Тук виждаме как фарисеите и книжниците критикуват Исус заради това, че учениците Му ядат „с нечисти ръце“. Това не означава, че учениците Му не са си измивали ръцете преди ядене, а че не са правили това според сложния ритуал, наложен от преданието. Ако например ръцете им не са били измити до лактите, според ритуала, те са били считани за осквернени. Дори и на пазара хората са били длъжни да извършват това обредно измиване. Тази сложна церемония се разпростирала дори и върху тенджерите и чиниите. Коментирайки поведението на фарисеите, Стенли Джоунз пише следното:

„Тези фарисеи бяха дошли чак от Ерусалим, за да се срещнат с Исус, но отношението им към живота беше толкова отрицателно и критично, че единственото нещо, което успяха да видят, бяха неумитите ръце. Те дори не можаха да забележат най-великото освободително движение, докоснало някога нашата земя, което очистваше мозъците, душите и телата на хората... Техните очи бяха широко отворени за всичко дребно и повърхностно и абсолЬтно слепи за всичко голямо и съществено. Затова те, отрицателните, или са забравени от историята, или са само фон, на който личат още по-ярко делата на положителния Христос. След тях останаха критиките. След Христос остана обръщението на човешките души. Те търсеха недостатъци. Христос търсеше последователи.“

Други преводи на Марк 7:4:

И като се върнат от пазара, не ядат нищо от това, което са купили, преди да го измият по специален начин. Те спазват и много други традиции, като например миенето на чашите, стомните и медните съдове.
/Съвременен превод 2004/
и когато се връщат от пазар, не ядат, без да се измият. Има и много други неща, които са приели да спазват - измивания на чаши, глинени и медни съдове (и легла).
/Верен 2002/
и когато се връщат от пазар, не ядат, ако не се измият. Има и много други неща, които са приели да спазват - измивания на чаши, глинени и медни съдове [и легла].)
/Библейско общество 2000/
и когато се връщат от пазар; не ядат ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат, - измивания на чаши, шулета и медни съдове [и одрове]).
/Протестантски 1940/
и като си дойдат от тържището, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят: измиване чаши, шулци, котли и пейки.
/Православен/
и от пазар кога се връщат, ако се не умият, не ядат. Има и други много обичаи които са приели да държат;- измивания на чаши и шулци и медници и одрове: )
/Цариградски/
And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.
/KJV/