за Христос

защото се чудеха твърде много и казваха: Всичко върши отлично; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.

Слушай Марк 7:37
Марк 7:37

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:37

Всички хора, които виждат чудото, са удивени от Неговите чудни дела и казват: „Всичко върши добре; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.“ Те едва ли съзнават колко много истина крият тези техни думи.

Ако бяха живели от тази страна на Голгота, от която живеем ние сега, думите им сигурно щяха да бъдат изречени с още по-голяма убедителност и твърдост.

И откакто лЬбовта Му изпълни сърцата ни,

големи милости познаха душите ни; милости, които надвишават всичкия земен рай,

нашият Господ направи всичко добро докрай.

Семюъл Медли

Други преводи на Марк 7:37: