за Христос

И Исус им заръча на никого да не кажат това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха;

Слушай Марк 7:36
Марк 7:36

Препратки:

Други преводи на Марк 7:36:

Тогава Исус заповяда на хората да не разказват на никого за случилото се, но колкото повече им забраняваше, толкова повече те го разгласяваха.
/Съвременен превод 2004/
И им заръча на никого да не казват за това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те Го разгласяваха;
/Верен 2002/
И Исус им заръча на никого да не кажат това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха;
/Библейско общество 2000/
И заръча им никому да не кажат това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те го разгласяваха;
/Протестантски 1940/
И заповяда им, никому да не кажат. Но, колкото Той им забраняваше, толкоз повече те разгласяваха.
/Православен/
И заръча им да не кажат това никому; но колкото им той заръчваше, толкоз повече те проповедваха;
/Цариградски/
And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;
/KJV/