за Христос

И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза, и той говореше чисто.

Слушай Марк 7:35
Марк 7:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:35

Човекът незабавна възвръща нормалния си слух и говор. Господ помолва хората да не разпространяват новината за чудото, но те не изпълняват Неговото нареждане. Неподчинението не може да бъде оправдано с нищо, независимо колко добри могат да бъдат подбудите, които го обуславят.

Други преводи на Марк 7:35: