за Христос

и погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата, което значи: Отвори се.

Слушай Марк 7:34
Марк 7:34

Препратки:

Други преводи на Марк 7:34: