за Христос

Исус, като го отведе от народа насаме, втъкна пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му;

Слушай Марк 7:33
Марк 7:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:33

Първо Исус завежда човека настрани, където остава насаме с него. Там Той поставя пръстите Си на ушите му, плюва малко слюнка и докосва езика му, използвайки този вид знаков език, за да покаже на мъжа, че скоро ще му отвори ушите и ще освободи езика му. След това Исус вдига очи към небето, за да му покаже, че силата Му е дадена от Бог. Въздишкаша Му изразява Неговата мъка, породена от страданията, които човечеството трябва да понесе заради своите грехове. Накрая Той произнася думата „Еффата“, което на арамейски означава „Отвори се!“

Други преводи на Марк 7:33: