за Христос

И доведоха при Него един глух и заекващ човек и Му се помолиха да положи ръка на него.

Слушай Марк 7:32
Марк 7:32

Препратки:

Други преводи на Марк 7:32: