за Христос

Изцеление на глухонемия
(Мат. 15:29-31)

След като излезе пак из Тирските земи, Исус дойде през Сидон към Галилейското езеро, като прекосяваше пределите на Десетоградие.

Слушай Марк 7:31
Марк 7:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:31

Господ напуска Средиземноморския бряг и се връща обратно на източния бряг на Галилейско море, в областта, позната под името Декапол. Онова, което става там, е записано само в Евангелието от Марко. Загрижени хорадовеждат при Исус един глух и заекващ човек. Този недостатък на говора може да се получи или вследствие на физически недъг, или вследствие на неясното възприемане на звуците, което пречи и на правилното им възпроизвеждане. При всички случаи този човек олицетворява грешника, който не чува Божия глас и затова не може да говори и на другите хора за Бог.

Други преводи на Марк 7:31:

Исус напусна земите край Тир, мина през Сидон и земите на Декаполис и стигна до Галилейското езеро.
/Съвременен превод 2004/
И като излезе пак от тирската и сидонската страни, дойде към Галилейското езеро през средата на декаполските области.
/Верен 2002/
И като излезе пак из Тирските области, Исус дойде през Сидон към Галилейското езеро, през Декаполските области.
/Библейско общество 2000/
И като излезе пак из тирските предели, дойде през Сидон към галилейското езеро, през сред декаполските предели.
/Протестантски 1940/
Като излезе пак из пределите Тирски и Сидонски, Иисус отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.
/Православен/
И пак като излезе из пределите Тирски и Сидонски, дойде към морето Галилейско, между пределите Декаполски.
/Цариградски/
And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.
/KJV/