за Христос

(Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си умият ръцете до лактите;

Слушай Марк 7:3
Марк 7:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:3

Тук виждаме как фарисеите и книжниците критикуват Исус заради това, че учениците Му ядат „с нечисти ръце“. Това не означава, че учениците Му не са си измивали ръцете преди ядене, а че не са правили това според сложния ритуал, наложен от преданието. Ако например ръцете им не са били измити до лактите, според ритуала, те са били считани за осквернени. Дори и на пазара хората са били длъжни да извършват това обредно измиване. Тази сложна церемония се разпростирала дори и върху тенджерите и чиниите. Коментирайки поведението на фарисеите, Стенли Джоунз пише следното:

„Тези фарисеи бяха дошли чак от Ерусалим, за да се срещнат с Исус, но отношението им към живота беше толкова отрицателно и критично, че единственото нещо, което успяха да видят, бяха неумитите ръце. Те дори не можаха да забележат най-великото освободително движение, докоснало някога нашата земя, което очистваше мозъците, душите и телата на хората... Техните очи бяха широко отворени за всичко дребно и повърхностно и абсолЬтно слепи за всичко голямо и съществено. Затова те, отрицателните, или са забравени от историята, или са само фон, на който личат още по-ярко делата на положителния Христос. След тях останаха критиките. След Христос остана обръщението на човешките души. Те търсеха недостатъци. Христос търсеше последователи.“

Други преводи на Марк 7:3:

Фарисеите и всички юдеи не ядат, докато не си измият ръцете до лактите, спазвайки традицията, оставена от предците им.
/Съвременен превод 2004/
Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си измият ръцете до лактите;
/Верен 2002/
(Защото фарисеите и всички юдеи, като държат преданието на старейшините, не ядат, без да си измият ръцете до лактите;
/Библейско общество 2000/
(Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат ако не си умият ръцете до лактите;
/Протестантски 1940/
Защото фарисеите и всички иудеи, придържайки се о преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите;
/Православен/
(Защото Фарисеите и всичките Юдеи, ако си не умият ръцете до лактите, не ядат, държаще преданието на старите.
/Цариградски/
For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.
/KJV/