за Христос

А Исус й каза: Остави да се наситят децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се даде на кученцата.

Слушай Марк 7:27
Марк 7:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:27

Исус казва, че първо трябва да се наситят децата (израилтяните) и че не е редно да се взема храната от децата и да се хвърля на кученцата (езичниците). Неговият отговор не е отказ. Той казва следното: „Остави да се наситят децата.“ За някои тези думи могат да звучат доста грубо, но всъщност по този начин Господ иска да провери доколко дълбоки са покаянието и вярата на тази жена. Той е дошъл да служи най-вече на еврейския народ, а като нееврейка жената няма право да иска да се възползва от което и да е от Неговите благодеяния. Дали тя ще признае това?

Други преводи на Марк 7:27:

Исус й каза: Първо децата трябва да се нахранят, защото не е редно да им вземеш хляба и да го хвърлиш на кучетата.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус й каза: Остави децата да се наситят, защото не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се даде на кученцата.
/Верен 2002/
А Исус й каза: Остави да се наситят децата; защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се даде на кученцата.
/Библейско общество 2000/
А Исус й рече: Остави да се наситят децата; защото не е прилично да се вземе хляба на децата и да се даде на кученцата.
/Протестантски 1940/
Но Иисус й рече: нека първом да се наситят чедата; защото не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.
/Православен/
А Исус й рече: Остави да се наситят първом чадата; защото не е добре да вземе некой хлеба от чадата, и да го хвърли на псетата.
/Цариградски/
But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs.
/KJV/