за Христос

(Жената беше гъркиня, родом сирофиникийка.) И Му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря й.

Слушай Марк 7:26
Марк 7:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:26

Искаме изрично да подчертаем факта, че жената е гъркиня, а не еврейка. Като богоизбран народ, еврейският народ е заемал едно особено, привилегировано място в отношенията на Бог с народите на земята. С този народ Бог сключи Своите чудесни завети, на него Той даде Свещените Писания, заедно с него Той обитаваше в скинията, а по-късно и храма... докато езичниците винаги са били чужденци в израелската държава и за тях не са се отнасяли Божиите обещания в заветите. Те са били „отделени от Христос“, без да имат надежда и „без Бог на света“ ( Ефесяни 2:11,12). Господ Исус дойде главно като Спасител на израелския народ. Той се представи като Цар само на този народ. В началото благовестието за царството беше проповядвано изключително на „Израилевия дом“. Всичко това е важно, за да можем да разберем по-добре отношенията на Господ Исус със сирофиникиянката. Знаем всичко това. В началото, след като тя Го помолва да изгони бяса от нейната дъщеря, Той като че ли иска да я отпрати.

Други преводи на Марк 7:26: