за Христос

Вярата на една езичница
(Мат. 15:21-28)

И като стана оттам, отиде в Тирските и Сидонските земи; и влезе в една къща и не искаше никой да знае къде е Той; но не можа да се укрие.

Слушай Марк 7:24
Марк 7:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:24

В предишните стихове Исус ни каза, че няма нечисти храни. В тези стихове Той ни казва, че няма прости или нечисти хора, каквито юдеите са смятали всички езичници. Сега Исус отива на север към Тирската и Сидонската област, познати също като „сирофиникиянските предели“. Там Той се опитва да влезе в една къща, без да Го разпознае никой, но се оказва, че славата Му е стигнала далеч преди Него, и скоро всички узнават, че е щам. В къщата при Него идва една жена, езичница, която Го моли да помогне на обзетата ѝ от бяс дъщеря.

Други преводи на Марк 7:24:

Исус напусна това място и отиде в земите край Тир. Влезе в една къща и не искаше никой да узнае, че е там, но не можа да запази в тайна присъствието си.
/Съвременен превод 2004/
И като стана оттам, отиде в Тирската и Сидонската страни; и влезе в една къща и не искаше никой да Го знае, но не можа да се укрие.
/Верен 2002/
И като стана оттам, отиде в Тирските и Сидонските области; и влезе в една къща и не искаше никой да знае къде е Той; но не можа да се скрие.
/Библейско общество 2000/
И като стана оттам, отиде в тирските и сидонските предели; и влезе в една къща, и не искаше да Го знае никой; но не можа да се укрие.
/Протестантски 1940/
И като стана оттам, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и като влезе в една къща, не желаеше никой да Го узнае; ала не можа да се укрие.
/Православен/
И като стана от там, отиде в пределите Тирски и Сидонски; и влезе в една къща, и не искаше да го знае никой; но не може да се укрие.
/Цариградски/
And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.
/KJV/