за Христос

Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

Слушай Марк 7:23
Марк 7:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:23

Това, което наистина осквернява човека, е онова, което излиза от неговото сърце: „зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство“. В

светлината на целия контекст към този списък спокойно могат да се прибавят и преданията на фарисеите. Преданието за курбана например е равносилно на убийство, тъй като то обрича на смърт възрастните хора.

Една от най-сериозните поуки от този пасаж е, че ние трябва да се научим непрекъснато да проверяваме всички човешки наставления и предания чрез Божието Слово, като се подчиняваме на това, което е от Бог, и отхвърляме онова, което е от човека. Има хора, които в началото започват своите поучения и проповеди като чисти библейски послания и си спечелват голям авторитет сред вярващите в Библията. По-късно обаче те започват да добавят в проповедите си много неща от себе си; а преданите им слушатели, които вече са им повярвали, че не грешат, продължават да ги следват сляпо дори и тогава, когато те започнат да притъпяват остротата на Божието Слово или да изкривяват ясния му смисъл. Книжниците и фарисеите си спечелват авторитета на учители на Божието Слово точно по този начин. В този момент обаче те се опитват да обезсилят напълно Божиите намерения и затова Господ Исус предупреждава хората, че не те утвърждават Словото, а Словото утвърждава тях. Големият пробен камък за всичко, което казваме или правим, е въпросът: „Какво казва Словото по този въпрос?“

Други преводи на Марк 7:23: