за Христос

Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхвърля отзад. (Като каза това, Той направи всички ястия чисти.)

Слушай Марк 7:19
Марк 7:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:19

Думите на Исус озадачават дори и Неговите ученици. Възпитани в духа на СЗ, те са свикнали с мисълта за съществуването на нечисти храни, които оскверняват хората, които ги ядат, като например свинското и заешкото месо. Исус съвсем ясно казва, че човек не се осквернява от това, което влиза в него. В известен смисъл тези думи обозначават края на диспенсацията на закона.

Други преводи на Марк 7:19: