за Христос

А Той им отвърна: Нима и вие сте така неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?

Слушай Марк 7:18
Марк 7:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:18

Думите на Исус озадачават дори и Неговите ученици. Възпитани в духа на СЗ, те са свикнали с мисълта за съществуването на нечисти храни, които оскверняват хората, които ги ядат, като например свинското и заешкото месо. Исус съвсем ясно казва, че човек не се осквернява от това, което влиза в него. В известен смисъл тези думи обозначават края на диспенсацията на закона.

Други преводи на Марк 7:18:

Той им каза: И вие ли не разбирате? Нима не знаете, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?
/Съвременен превод 2004/
И Той им каза: И вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?
/Верен 2002/
А Той им отвърна: Нима и вие сте така неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни?
/Библейско общество 2000/
И каза им: Нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека от вън, не може да го оскверни?
/Протестантски 1940/
Той им рече: нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни?
/Православен/
И казва им: Така ли и вие сте неразумливи? Не разумевате ли че все що от вън влезва в человека не може да го осквернява?
/Цариградски/
And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;
/KJV/