за Христос

И като остави народа и влезе в къщи, учениците Му Го попитаха за притчата.

Слушай Марк 7:17
Марк 7:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:17

Думите на Исус озадачават дори и Неговите ученици. Възпитани в духа на СЗ, те са свикнали с мисълта за съществуването на нечисти храни, които оскверняват хората, които ги ядат, като например свинското и заешкото месо. Исус съвсем ясно казва, че човек не се осквернява от това, което влиза в него. В известен смисъл тези думи обозначават края на диспенсацията на закона.

Други преводи на Марк 7:17: