за Христос

Ако има някой уши да слуша, нека слуша.

Слушай Марк 7:16
Марк 7:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:16

С 14 ст. започва едно революционно изказване на Господа, според което не това, което влиза в устата на човека, го осквернява (като например храната, която той поема с неизмити ръце), а онова, което излиза от нея (като преданията, които обезсилват Божието Слово).

Други преводи на Марк 7:16: