за Христос

Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, да може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.

Слушай Марк 7:15
Марк 7:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:15

С 14 ст. започва едно революционно изказване на Господа, според което не това, което влиза в устата на човека, го осквернява (като например храната, която той поема с неизмити ръце), а онова, което излиза от нея (като преданията, които обезсилват Божието Слово).

Други преводи на Марк 7:15:

нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни. Човек се осквернява от нещата, които излизат от него. [
/Съвременен превод 2004/
Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.
/Верен 2002/
Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, да може да го оскверни; но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека.
/Библейско общество 2000/
Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тия неща, които излизат от него, те оскверняват човека.
/Протестантски 1940/
нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него, то осквернява човека.
/Православен/
Нема нищо извън человека що влезва в него което може да го оскверни; но което излезва из него, то е което осквернява человека.
/Цариградски/
There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.
/KJV/