за Христос

Кое прави човека нечист
(Мат. 15:10-20)

И пак повика народа и им каза: Слушайте Ме всички и разбирайте.

Слушай Марк 7:14
Марк 7:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:14

С 14 ст. започва едно революционно изказване на Господа, според което не това, което влиза в устата на човека, го осквернява (като например храната, която той поема с неизмити ръце), а онова, което излиза от нея (като преданията, които обезсилват Божието Слово).

Други преводи на Марк 7:14: