за Христос

Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, което значи подарено на Бога,

Слушай Марк 7:11
Марк 7:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 7:11

Юдеите обаче измислят едно предание, познато като „курбан“, което ще рече „даден“ или „посветен“. Представете си, че родителите на един юдеин са в голяма нужда. Синът им има достатъчно пари, за да се погрижи за тях, но не желае да направи това. Достатъчно е само да изрече думата „Курбан!“, с което да каже, че посвещава тези пари на Бог или на храма, и това го освобождава от всякакви по-нататъшни грижи за негови-me родители. Той може да държи тези пари при себе си неопределено дълго време и най-накрая да ги използва в работата си. Няма никакво значение дали те отиват някога в храма.

Във връзка с това Кели отбелязва следното:

„Религиозните Водачи измислят една система, с която да си осигурят средства за осъществяването на своите религиозни цели и едновременно с това да приспят съзнанието на хората, както и да изличат всякакви угризения на съвестта, свързани с Божието Слово... Бог е Онзи, Който призовава човека да почита родителите си и осъжда всяко действие, което ги обижда. Тук обаче ние виждаме хора, които под прикритието на религията се осмеляват да нарушат и двете заповеди! Господ осъжда това предание с изричането на думата „Курбан!“ не само като престъпление против родителите, но и като бунт срещу една съвсем ясна заповед на Бог.“

Други преводи на Марк 7:11:

А вие учите, че ако човек каже на баща си или майка си: Това, което имам и може да ти е от полза, е Курбан, тоест отделено като дар за Бога,
/Съвременен превод 2004/
Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това моето, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, това значи, подарено е на Бога - това го освобождава;
/Верен 2002/
Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, т.е. подарено на Бога,
/Библейско общество 2000/
Но вие казвате: Ако рече човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан сиреч, подарено Богу, това прави разлика;
/Протестантски 1940/
А вие казвате: ако някой каже на баща или на майка: корбан, сиреч, дар Богу, е онова, с което би се ти ползувал от мене, -
/Православен/
Вие обаче казвате: Ако человек каже на баща си или на майка си,: Корван е (сиреч дар,) каквото би се ползувал ти от мене, доста е;
/Цариградски/
But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free.
/KJV/