за Христос

Защото Моисей каза: Почитай баща си и майка си, и: Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.

Слушай Марк 7:10
Марк 7:10

Препратки:

Други преводи на Марк 7:10: