за Христос

но да обуват сандали. И, каза Той, не се обличайте с две дрехи.

Слушай Марк 6:9
Марк 6:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:9

Учениците могат да вземат сандали и една тояга (с която вероятно трябва да се бранят от животните) и само един чифт дрехи. Така никой няма да завиди на богатството им, нито ще се съблазни да забогатее от християнството! И всяка власт, която имат учениците, трябва да дойде ош Бог. Те изцяло трябва да Му се предоставят. Така учениците ще тръгнат с най-оскъдни средства, но затова пък ще бъдат представители на Божия Син и ще бъдат облечени с Неговата власт.

Други преводи на Марк 6:9: