за Христос

Заповяда им да не вземат нищо за път освен една тояга; нито хляб, нито торба, нито пари в пояса;

Слушай Марк 6:8
Марк 6:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:8

Ако царството на нашия Господ беше от този свят, Той никога нямаше да може да даде на учениците Си наставленията, които са записани от осми до единадесети стих. Те са точно обратното на това, което обикновеният среден ръководител от света би дал на своите последователи. Учениците не трябва да взимат никакви провизии за из път - „ни хляб, ни торба, ни пари в пояса“. Те трябва да Му се доверят и Той ще осигури тези техни нужди.

Други преводи на Марк 6:8: