за Христос

Изпращането на дванадесетте ученици
(Мат. 10:1-15; Лука 9:1-6)

И като повика дванадесетте, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове.

Слушай Марк 6:7
Марк 6:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:7

Времето за първото самостоятелно служение на дванадесетте ученици е дошло. Досега те са били облагодетелствани да живеят под неповторимото настойничество на Спасителя. Отсега нататък те ще бъдат изпращани като вестители на великото послание. Господ ги изпраща двама по двама. По този начин казаното ще бъде потвърдено от устата на двама свидетели. Освен това, когато са по двама, те ще могат да си помагат и взаимно да се окуражават. И накрая, ходенето по двама може да бъде особено полезно в страни, където моралът е на особено ниско равнище. След това Исус дава на учениците Си власт да прогонват нечистите духове. Това е много важно да се отбележи. Едно е да притежаваш такава власт, друго е да можеш да я даваш на другите да я притежават, което само Бог може да направи.

Други преводи на Марк 6:7: