за Христос

и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят на легла болните там, където чуеха, че се намирал Той.

Слушай Марк 6:55
Марк 6:55

Препратки:

Други преводи на Марк 6:55:

Те се разтичаха из цялата околност и започнаха да водят при него болните на носилки навсякъде, където чуеха, че се намира.
/Съвременен превод 2004/
и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят болните на легла там, където чуеха, че се намирал Той.
/Верен 2002/
и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят на легла болните там, където чуеха, че се намирал Той.
/Библейско общество 2000/
и разтичаха се по цялата оная околност и почнаха да носят на легла болните там, гдето чуеха, че се намирал Той.
/Протестантски 1940/
бързо обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят болните там, дето чуваха, че се намира Той.
/Православен/
и завтекоха се по всичките онези околни места, и наченаха да носят на одрове болните там дето чуваха че е.
/Цариградски/
And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was.
/KJV/