за Христос

Излекуване на болни в Генисаретските околности
(Мат. 14:34-36)

И като преминаха отвъд езерото, дойдоха в Генисаретската земя и излязоха на сушата.

Слушай Марк 6:53
Марк 6:53

Препратки:

Други преводи на Марк 6:53: