за Христос

А те, като Го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак, и извикаха;

Слушай Марк 6:49
Марк 6:49

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:49

Спасителят може да осигури не само прехраната на Своите служители, но и тяхната безопасност.

След като изпраща учениците Си на западния бряг на езерото с една лодка, Исус се изкачва на планината, за да се моли. Но в тъмнината на нощта Той вижда как те се мъчат да гребат срещу противоположния вятър и веднага тръгва да им помогне, вървейки по.

морските вълни. Отначало те се изплашват, мислейки си, че това е призрак, но Исус ги уверява, че е Той, и се качва на лодката. Вятърът спира незабавно.

Други преводи на Марк 6:49: