за Христос

Марк 6:45-56   

45 Исус Христос ходи по водата
(Мат. 14:22-33; Йоан 6:16-21)

И веднага накара учениците Си да влязат в ладията и да отидат преди Него на отсрещната страна към Витсаида, докато Той разпусне народа.
46 След като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли.
47 И като се свечери, ладията беше насред езерото, а Той - сам на сушата.
48 И като ги видя, че се мъчат, като гребат с веслата, защото им беше насрещен вятърът, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине.
49 А те, като Го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак, и извикаха;
50 защото всички Го видяха и се смутиха. И веднага Той им проговори: Дерзайте! Аз съм, не бойте се!
51 И влезе при тях в ладията и вятърът утихна; и те бяха дълбоко разтърсени.
52 Защото не бяха се поучили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло.
53 Излекуване на болни в Генисаретските околности
(Мат. 14:34-36)

И като преминаха отвъд езерото, дойдоха в Генисаретската земя и излязоха на сушата.
54 А когато излязоха от ладията, хората веднага Го познаха;
55 и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят на легла болните там, където чуеха, че се намирал Той.
56 И където и да влизаше Исус, в села или градове, или в колиби, слагаха болните по пазарите и Му се молеха да се допрат поне до полите на дрехите Му; и колкото души се допираха, се изцеляваха.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16