за Христос

Този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук, между нас? И те се съблазниха в Него.

Слушай Марк 6:3
Марк 6:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:3

Заедно с учениците Си Исус се Връща в Назарет. Това е Неговият роден град, където Той е работил като дърводелец. В събота Той започва да проповядва в синагогата. Хората са удивени и не могат да отрекат нито мъдростта на учението Му, нито чудото на делата Му. Дълбоко в тях обаче живее нежеланието да Го признаят като Божий Син. Те То възприемат само като дърводелеца, Сина на Мария, чиито братя и сестри Все още живеят там. Ако Исус се беше върнал в Назарет като могъщ завоевател, те сигурно щяха да бъдат готови да Го приемат. Но Той се връща при тях в смирение, милост и скромност и това ги съблазнява.

Други преводи на Марк 6:3:

Нима той не е дърводелецът синът на Мария и братът на Яков, Йосия, Юда и Симон? И тези тук сред нас не са ли сестрите му? И хората отказаха да го приемат.
/Съвременен превод 2004/
Не е ли Той дърводелецът, син на Мария и брат на Яков, Йосия, Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук, между нас? И те се отвърнаха от Него.
/Верен 2002/
Той не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук, между нас? И те се съблазниха в Него.
/Библейско общество 2000/
Тоя не е ли дърводелецът, син на Мария, и брат на Якова и Иосия, на Юда и Симона? и сестрите Му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в Него.
/Протестантски 1940/
Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат на Иакова, Иосия, Иуда и Симона? И не са ли тук между нас сестрите Му? И падаха в съблазън поради Него.
/Православен/
Не е ли този дърводелецът, синът Мариин, и брат на Якова и на Иосия и на Юда и на Симона? и не са ли сестрите му тука у нас? И съблазняваха се в него.
/Цариградски/
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.
/KJV/