за Христос

И веднага момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Йоан Кръстител.

Слушай Марк 6:25
Марк 6:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:25

Накрая обаче случаят ѝ е подхвърлил възможност да осъществи тъмното си желание. На празника по случай рождения ден на Ирод, на който са присъствали и много местни знаменитости, Иродиада е направила така, че дъщеря ѝ да танцува. Ирод толкова е харесал танца, че е обещал да ѝ даде всичко, което би поискала -до половината си царство. Подучена от майка си, дъщерята е пожелала главата на Йоан Кръстител, поднесена на блюдо.

Други преводи на Марк 6:25:

Девойката бързо се върна при царя и му каза: Искам веднага да ми донесат на поднос главата на Йоан Кръстител.
/Съвременен превод 2004/
И начаса момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега на блюдо главата на Йоан Кръстител.
/Верен 2002/
И веднага момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Йоан Кръстител.
/Библейско общество 2000/
И на часа момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Иоана Кръстителя.
/Протестантски 1940/
И тозчас влезе бързешком при царя, поиска и рече: искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Иоана Кръстителя.
/Православен/
И той час влезна набързо при царят, та поиска и рече: Искам да ми дадеше сега тутакси главата на Иоана Кръстителя на блюдо.
/Цариградски/
And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist.
/KJV/