за Христос

защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.

Слушай Марк 6:20
Марк 6:20

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:20

Тук повествуванието се връща назад към времето на убийството на Йоан. Кръстителят е порицал Ирод заради незаконния му брак с жената на брат му Филип. Иродидада, която вече е станала жена на Ирод, се е вбесила от това и се е заклела да му отмъсти. Ирод, който е уважавал Йоан като свят човек, временно е осуетил нейните планове.

Други преводи на Марк 6:20:

защото Ирод се страхуваше от Йоан, понеже знаеше, че е праведен и свят човек, и го пазеше. Ирод обичаше да слуша проповедите на Йоан, макар че думите му силно го смущаваха.
/Съвременен превод 2004/
защото Ирод се страхуваше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.
/Верен 2002/
защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят човек, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.
/Библейско общество 2000/
защото Ирод се боеше от Иоана, като знаеше, че той е човек праведен и свет, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше.
/Протестантски 1940/
Защото Ирод се страхуваше от Иоана, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и го пазеше; много работи вършеше от послушание към него, и с приятност го слушаше.
/Православен/
Защото Ирод се боеше от Иоан, като го знаеше че е человек праведен и свет; и припазваше го, и правеше много работи, като го слушаше, и с благодарение го слушаше.
/Цариградски/
For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly.
/KJV/