за Христос

А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше;

Слушай Марк 6:19
Марк 6:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:19

Тук повествуванието се връща назад към времето на убийството на Йоан. Кръстителят е порицал Ирод заради незаконния му брак с жената на брат му Филип. Иродидада, която вече е станала жена на Ирод, се е вбесила от това и се е заклела да му отмъсти. Ирод, който е уважавал Йоан като свят човек, временно е осуетил нейните планове.

Други преводи на Марк 6:19: