за Христос

Защото този Ирод беше пратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже я беше взел за жена.

Слушай Марк 6:17
Марк 6:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:17

Тук повествуванието се връща назад към времето на убийството на Йоан. Кръстителят е порицал Ирод заради незаконния му брак с жената на брат му Филип. Иродидада, която вече е станала жена на Ирод, се е вбесила от това и се е заклела да му отмъсти. Ирод, който е уважавал Йоан като свят човек, временно е осуетил нейните планове.

Други преводи на Марк 6:17:

Самият Ирод беше заповядал на войниците си да заловят Йоан и да го хвърлят в затвора заради жена си Иродиада, която преди да се омъжи за него, беше жена на брат му Филип.
/Съвременен превод 2004/
Защото този Ирод беше изпратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат си Филип, понеже я беше взел за жена.
/Верен 2002/
Защото този Ирод беше пратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже я беше взел за жена.
/Библейско общество 2000/
Защото тоя Ирод беше пратил да хванат Иоана, и да го вържат в тъмница, заради Иродиада, жената на брата му Филипа, понеже я беше взел за жена.
/Протестантски 1940/
Защото сам Ирод бе проводил да хванат Иоана и го свърза в тъмницата, зарад Иродиада, жена на брата му Филипа, понеже се бе оженил за нея.
/Православен/
Защото този Ирод проводи та улови Иоана, и върза го в тъмницата, заради Иродиада, жената на брата си Филипа, понеже беше я взел за жена.
/Цариградски/
For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife: for he had married her.
/KJV/