за Христос

Но Ирод, като чу за Него, каза: Това е Йоан, когото аз обезглавих; той е възкръснал.

Слушай Марк 6:16
Марк 6:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:16

Когато новините за Чудотвореца, Който пътува из страната,

стигат до цар Ирод, Той веднага решава, че става дума за Йоан Кръстител, който е възкръснал от мъртвите. Народът говори, че това е Илия или някой друг от пророците, но Ирод е убеден, че е Йоан, който е възкръснал, след като е бил обезглавен от самия него. Йоан Кръстител беше глас, даден от Бог, който Ирод накара да замлъкне. Сега остри угризения на съвестта пробождат сърцето на Ирод заради това, което е извършил. Скоро той ще научи колко е тежък пътят на престъпника.

Други преводи на Марк 6:16: