за Христос

Убиването на Йоан Кръстител
(Мат. 14:1-12; Лука 9:7-9)

А цар Ирод чу за Исус (защото името Му стана известно) и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез Него.

Слушай Марк 6:14
Марк 6:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:14

Когато новините за Чудотвореца, Който пътува из страната,

стигат до цар Ирод, Той веднага решава, че става дума за Йоан Кръстител, който е възкръснал от мъртвите. Народът говори, че това е Илия или някой друг от пророците, но Ирод е убеден, че е Йоан, който е възкръснал, след като е бил обезглавен от самия него. Йоан Кръстител беше глас, даден от Бог, който Ирод накара да замлъкне. Сега остри угризения на съвестта пробождат сърцето на Ирод заради това, което е извършил. Скоро той ще научи колко е тежък пътят на престъпника.

Други преводи на Марк 6:14:

Цар Ирод чу за Исус, тъй като името му стана широко известно. Някои хора казваха: Той е Йоан Кръстител, който е възкръснал от мъртвите и затова може да извършва тези чудеса.
/Съвременен превод 2004/
И цар Ирод чу за Иисус, защото Името Му стана известно, и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез него.
/Верен 2002/
И цар Ирод чу за Исус (защото името Му стана известно) и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез Него.
/Библейско общество 2000/
И цяр Ирод чу за Исуса, (защото името Му стана известно), и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тия велики сили действуват чрез Него.
/Протестантски 1940/
Цар Ирод чу за Иисуса (понеже името Му стана известно) и казваше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него.
/Православен/
И чу цар Ирод, (защото явно стана неговото име,) и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите, и за това действуват силите чрез него.
/Цариградски/
And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him.
/KJV/