за Христос

А ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха изпод краката си като свидетелство против тях.

Слушай Марк 6:11
Марк 6:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:11

Ако някой дом откаже да приеме учениците или тяхното послание, тогава те не са длъжни да останат там. Ако го направят, все едно хвърлят бисерите си на свинете. Когато излизат от такава къща, трябва да отърсят праха изпод краката си -символ на това, как Бог отхвърля онези, които отхвърлят Неговия възлюбен Син.

Въпреки че някои от наставленията на Господ Исус имат временен характер и по-късно Сам Той ги оттегля ( Лука 22:35,36), повечето от тях изразяват едни постоянни принципи за Христовите служители от всички възрасти.

Други преводи на Марк 6:11:

Ако някъде не ви приемат или не искат да ви слушат, тръгнете си и на излизане оттам изтърсете праха от краката си. Това ще им бъде като предупреждение.
/Съвременен превод 2004/
И ако в някое място не ви приемат и не ви послушат, като излизате оттам, изтърсете праха изпод краката си като свидетелство против тях.
/Верен 2002/
И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха изпод краката си като свидетелство против тях.
/Библейско общество 2000/
И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях.
/Протестантски 1940/
И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях. Истина ви казвам: по-леко ще бъде на Содом и Гомора в съдния ден, отколкото на оня град.
/Православен/
И които не ви приимат, нито ви послушат, като излезвате от там, отърсете праха из под нозете си за свидетелство тем. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содом или на Гомор в ден съдний нежели на онзи град.
/Цариградски/
And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
/KJV/