за Христос

А Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина.

Слушай Марк 5:9
Марк 5:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:9

Когато вижда Исус, човекът с нечистия дух отначало се обръща към Него със страхопочитание, след което започва горчиво да Му се оплаква. „Каква ужасна и вярна картина -човекът се покланя на Исус с преклонение, упование и вяра и едновременно с това с омраза, дързост и страх - една двойствена личност, жадуваща за освобождение и едновременно с това закрепостена към страстта.“ (Бележки на Библейското дружество) Точната последователност на събитията, които следват, не е съвсем ясна, но може да се опише така:

1. Обсебеният от бяс изразява страхопочитание към Христос (6 ст.).

2. Исус нарежда на нечистия дух да излезе от него (8 ст.).

3. Духът, който говори чрез човека, признава, че Исус е Син на всевишния Бог, след което протестира срещу правото Му да се намеси и Го моли с клетва да спре да Го мъчи (7 ст.).

4. Исус иска да узнае името му. Той отговаря, че името му е Легион, което означава, че човекът е обсебен от много духове (9 ст.). Това явно не противоречи на 2 ст., където се казва, че човекът е обзет от нечист дух (думата е употребена в eg. ч.).

5. Вероятно този дух говори от името на множеството демони, които просят от Исус разрешение да влязат в стадото свине (10-12 ст.).

6. Исус им дава това разрешение, в резултат на което две хиляди свине се втурват надолу по стръмнината и се издавят в езерото (13 ст.).

Господ е бил укоряван много пъти за унищожението на тези свине. Но ние искаме да отбележим няколко неща във връзка с този въпрос:

1. Господ не става причина за това унищожение. Той само го позволява. Разрушителната сила на Сатана е онази власт, която ги унищожава.

2. В текста не се казва изрично, че собствениците са се оплакали от стореното. Има вероятност те да са били юдеи, на които е било забранено отглеждането на свине.

3. Душата на този човек струва повече от всички свине на света, взети заедно.

4. Ако знаехме за случая толкова, колкото и Исус, сигурно щяхме да постъпим абсолютно по същия начин, по който е постъпил и Той.

Други преводи на Марк 5:9: