за Христос

И всякога, нощем и денем, в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпонарязваше с камъни.

Слушай Марк 5:5
Марк 5:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 5:5

Гадаринската страна се намира на източния бряг на Галилейското езеро. Там Исус среща един изключително буен, обхванат от бяс мъж, който тормози цялото население. До този момент всички опити за усмиряването му са се оказали безуспешни. Той живее в гробищата и по бърдата, като непрекъснато крещи и се посича с остри камъни.

Други преводи на Марк 5:5: